Selecteer regio's waarvan je de beste studentenjobs wil krijgen in je mailbox
Limburg
Vlaams-Brabant
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Buitenland
Voorwaarden

 

Word een Viking

 

Alles over het loon van een jobstudent

 

Hoe veel mag je maximaal werken aan voordelige tarieven?

Wanneer een werknemer in een bedrijf een bepaald loon verdient (Bruto) moet hij daar een groot deel van afstaan om uiteindelijk het nettoloon over te houden. Als jobstudent krijg je een voordeel. Van je brutoloon gaan slechts enkele procenten af die naar de sociale zekerheid gaan.

Echter, dit voordeel is beperkt in die zin dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

Op vlak van Sociale bijdragen

Deze zijn sterk beperkt (een aantal procent) indien je met een studentenovereenkomst werkt, je per jaar niet meer dan 46 arbeidsdagen werkt waarvan maximaal 23 tijdens de zomervakantie (juli tot en met september) en maximaal 23 tijdens de rest van het jaar. Een arbeidsdag is elke kalenderdag waarvoor je loon ontvangt (dus ook als je bijvoorbeeld een dag slechts 2 uren werkte, er een feestdag was tijdens je vakantiejob of wanneer je ziek was). Het loon dat je ontvangt na het werken kan je volledig houden: je werkgever betaalt de solidariteitsbijdragen (de enkele procenten waarover we eerder spraken).


Op vlak van de kinderbijslag die je ouders eventueel ontvangen

Kinderbijslag blijft sowieso bestaan tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt, ongeacht welke situatie.

Ben je echter ouder dan 18 jaar, dan zijn er wel voorwaarden:

 • Leeftijd: je kan maximaal tot je 25 jaar kinderbijslag ontvangen
 • Buiten de zomervakantie (juli tot en met september) mag je per kwartaal maximaal 240 uur werken
 • Indien je meer dan 240 uur binnen een kwartaal werkt zijn je ouders je kinderbijslag voor heel dat kwartaal (dus voor 3 maanden) kwijt.
  Indien je meer dan 240 uur binnen het tweede kwartaal werkt dan zijn je ouders bovendien ook je kinderbijslag voor het derde kwartaal kwijt (dus voor 6 maanden). 
 • Tijdens de zomervakantie (juli tot en met september) is er geen beperking qua uren.

 

Je blijft beter binnen de vooropgestelde grenzen om voordelig van je vakantiewerkgeld te kunnen genieten. Wanneer je bepaalde specifieke vragen hebt, kan je werkgever of een uitzendbureau waarschijnlijk meer informatie verschaffen. 

 

Hoe veel mag je maximaal verdienen? 

Deze bedragen worden per jaar bekeken. Hoe veel mag je maximaal verdienen voor dat...

Om geen nadelen mee te brengen voor je ouders

Je ouders krijgen een belastingvermindering als je als kind fiscaal ten laste bent van hen. Verdien je als jobstudent méér dan een bepaald bedrag, dan tel je het jaar daarop (= aanslagjaar) niet meer mee als persoon ten laste.

Hoeveel je precies mag verdienen, hangt af van verschillende factoren:

 • Worden je ouders (gehuwden of wettelijk samenwonenden) samen belast? Dan krijgen ze in 2010 geen belastingvermindering meer indien je nettobestaansmiddelen in 2009 groter zijn dan 2.830 euro
 • Worden je ouders als alleenstaanden belast en word jij fiscaal niet als een persoon met een gehandicap beschouwd? Dan krijgen ze in 2010 geen belastingvermindering meer indien je nettobestaansmiddelen in 2009 groter zijn dan 4.080 euro
 • Worden je ouders als alleenstaanden belast en word jij fiscaal als een persoon met een handicap beschouwd? Dan krijgen ze in 2010 geen belastingvermindering meer indien je nettobestaansmiddelen in 2009 groter zijn dan 5.180 euro

 

Personenbelasting van jezelf en bedrijfsvoorheffing

Als ongehuwde jobstudent mag je belastbaar netto-inkomen in 2009 6.690 euro bedragen voor dat je bedrijfsvoorheffing moet betalen.

 

Hoe veel moet je minstens verdienen?

 • Je hebt recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers van het bedrijf met dezelfde functie en dezelfde classificatie. Dit loon stemt overeen met het minimumloon dat vastligt in de CAO's van de sector waartoe het bedrijf behoort.
 • Doe je overuren dan moet je extra betaald worden. Overuren gepresteerd op zon- en feestdagen moeten dubbel betaald worden.
 • Je loon moet duidelijk vermeld worden in je studentenovereenkomst. Als je loon niet op voorhand kan vastgesteld worden, moet de wijze en de basis van berekening toelicht worden. Je studentenovereenkomst moet ook het tijdstip bevatten waarop je zal uitbetaald worden.


Welke vakantiejobs verdienen het best?

Over het algemeen is het zo dat je in fabrieken dikwijls goed betaald wordt. Natuurlijk is het dan ook wel zo dat je daar misschien wel minder leuk werk kan doen. Indien je bijvoorbeeld graag buiten werkt is de fruitsector, enquêteur misschien meer iets voor jou?

Op onze website kan je in ieder geval vakantiewerk sorteren per categorie (per sector): klik op de oranje bol op de homepage.

 

Opmerking: cijfers en wetten kunnen voortdurend veranderen. Informeer je steeds voldoende via verschillende bronnen.

 


 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen